.

.

         به فروشگاه نخ و نقشه شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل خوش آمدید                    
.

.

             
گالری تصاویر شرکت

گالری تصاویر شرکت

قسمتی از تصاویر خدمات و محصولات شرکت      
مجوزهای رسمی شرکت و سایت

مجوزهای رسمی شرکت و سایت

  شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل(9953)      این شرکت با شماره ثبت  دارای مجوزات فعالیت زیر میباشد:    
خدمات فرش و تابلو فرش

خدمات فرش و تابلو فرش

    برای ورود به بخش خدمات قاب سازی اینجا کلیک  کنید   برای ورود به بخش خدمات چله کشی اینجا کلیک  کنید
1 2 3 4 5 6 7

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

نام:گل و منقل------- قیمت:13،000،000 ریال


 

نام: تابلو فرش رودخانه جنگلی------- قیمت:13،000،000 ریال


 

نام: تابلو فرش گل و گلدان------- قیمت:9،800،000 ریال


 

نام: تابلو فرش کوهستان------- قیمت:14،000،000 ریال 


نام: تابلو فرش گل در سبد درجه1------- قیمت:8،300،000 ریال 

 


 

نام: تابلو فرش کوچه باغ 2------- قیمت:8،300،000 ریال 

 


نام: تابلو فرش منظره رودخانه1------- قیمت:8،300،000 ریال 


 

نام: تابلو فرش منظره رودخانه2------- قیمت:12،000،000 ریال 

 

 


نام: تابلو فرش کاخ ورسای------ قیمت:8،300،000 ریال 

 


 

نام: تابلو فرش گل در سبد------ قیمت:12،500،000 ریال 


 

نام: تابلو فرش گل زرد------ قیمت:6،500،000 ریال 


نام: تابلو فرش منظره بهار------ قیمت:13،500،000 ریال 


 

نام: تابلو فرش کوچه باغ------ قیمت:9،800،000 ریال 


 

نام: تابلو فرش منظره کوهستان2------ قیمت:13،500،000 ریال 


 

نام: تابلو فرش قرمز----- قیمت:1،180،000 ریال 


 

 

نام: تابلو فرش مرداب----- قیمت:11،000،000 ریال 


  

نام: تابلو فرش کلبه روستایی----- قیمت:9،800،000 ریال 


 

 

نام: تابلو فرش گل و میوه----- قیمت:9،800،000 ریال 


 

نام: تابلو فرش کلبه جنگلی----- قیمت:11،000،000 ریال 


 

نام: تابلو فرش کوچه باغ ----- قیمت:12،500،000 ریال 


 

 

نام: تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال 4 ----- قیمت:5،400،000 ریال 


نام: و ان یکاد مکه و مدینه ----- قیمت:13،000،000 ریال  


نام: و ان ناصری ----- قیمت:18،000،000 ریال  


نام: تابلو فرش آیه کوفی ----- قیمت:9،500،000 ریال   


نام: تابلو فرش آیه قران سردرود ----- قیمت:18،000،000 ریال    


نام: تابلو فرش فرشته ----- قیمت:19،000،000 ریال  


 

نام: تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال کوچک 3 ----- قیمت:2،300،000 ریال  


نام: تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال زمینه سرمه ای ----- قیمت:5،300،000 ریال  


 

 

نام: تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال کوچک2 ----- قیمت:2،500،000 ریال


 

نام: تابلو فرش و ان یکاد +آیه الکرسی(آیه نوا) ----- قیمت:16،000،000 ریال 


نام: تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال زمینه فیروزه ای ----- قیمت:5،600،000 ریال   


 

نام: تابلو فرش مگه و مدینه----- قیمت:7،500،000 ریال


نام: تابلو فرش وان یکاد جل و جلال----- قیمت:5،300،000 ریال


نام: تابلو فرش وان یکاد ناصری----- قیمت:11،000،000 ریال


  

نام: تابلو فرش شطرنج باز----- قیمت:24،000،000 ریال

 


نام: تابلو فرش شاعر جوان3----- قیمت:17،000،000 ریال

 


 

نام: تابلو فرش شاعر جوان----- قیمت:22،000،000 ریال


 

نام: تابلو فرش دختر هندی----- قیمت:8،700،000 ریال


نام: تابلو فرش دختر نقاش----- قیمت:19،000،000 ریال


 

 

 نام: تابلو فرش فلامینگو----- قیمت:22،000،000 ریال


 

 

 نام: تابلو فرش فرشته ماه ----- قیمت:19،000،000 ریال 


 نام: تابلو فرش باغ بهشت----- قیمت:5،800،000 ریال 


 

 نام: تابلو فرش خیابان ونیز----- قیمت:5،500،000 ریال 


 

 

 نام: تابلو فرش دختر خیال----- قیمت:15،000،000 ریال 


 نام: تابلو فرش آدم و حوا----- قیمت:11،000،000 ریال 


 نام: تابلو فرش فوت شمع---- قیمت:46،000،000 ریال


 

 نام: تابلو فرش شام آخر---- قیمت:9،300،000 ریال 


 

 نام: تابلو فرش شکار بچه شیر---- قیمت:52،000،000 ریال 


 

 

 نام: تابلو فرش اسب وحشی---- قیمت:13،000،000 ریال  


 

 نام: تابلو فرش اسب در جنگل---- قیمت:9،500،000 ریال  


 نام: تابلو فرش فروغ امید---- قیمت:28،000،000 ریال  


 نام: تابلو فرش نی زن---- قیمت:13،000،000 ریال  


 

 نام: تابلو فرش رایحه دلنواز---- قیمت:7،000،000 ریال  


 نام: تابلو فرش ضامن آهو---- قیمت:24،000،000 ریال  


 نام: فرش زرنیم سالاری---- قیمت:13،500،000 ریال


 نام: فرش پادری---- قیمت:6،500،000 ریال   


 

 نام: فرش ریزه ماهی اردبیل علی آباد2---- قیمت:33،000،000 ریال   


 

 نام: فرش ریزه ماهی لاکی اردبیل---- قیمت:35،000،000 ریال   


 نام: فرش ریزه ماهی میسی اردبیل---- قیمت:29،000،000 ریال   


 نام: فرش ریزه ماهی اردبیل-12 متره--- قیمت:240،000،000 ریال   


 نام: فرش ریزه ماهی دوره لچک--- قیمت:98،000،000 ریال    


 

 نام: فرش کرم بوته گل رز--- قیمت:96،000،000 ریال   


 نام: فرش ریزه ماهی لاکی 2 اردبیل--- قیمت:36،000،000 ریال    


 نام: فرش ریزه ماهی زمینه کرم--- قیمت:29،000،000 ریال    


 نام: فرش ریزه ماهی بیجار نقشه خوی--- قیمت:136،000،000 ریال   


 نام: فرش ریزه ماهی لاکی اردبیل--- قیمت:62،000،000 ریال    


 نام: فرش خوی--- قیمت:167،000،000 ریال


 نام: فرش خوی--- قیمت:63،000،000 ریال    


کلبه ابری گل و منقل تابلو فرش رودخانه جنگلی تابلو فرش گل و گلدان تابلو فرش کوهستان تابلو فرش گل در سبد درجه1تابلو فرش کوچه باغ 2تابلو فرش منظره رودخانه1تابلو فرش منظره رودخانه2تابلو فرش کاخ ورسای تابلو فرش کاخ ورسای تابلو فرش گل در سبدتابلو فرش گل زرد تابلو فرش منظره بهارتابلو فرش کوچه باغ تابلو فرش منظره کوهستان2تابلو فرش قرمزتابلو فرش مرداب تابلو فرش کلبه روستایی تابلو فرش گل و میوه تابلو فرش کلبه جنگلی تابلو فرش کوچه باغ تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال فیروزه ای تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال صورتی تابلو فرش و ان یکاد جل و جلال 4و ان یکاد مکه و مدینه و ان ناصری تابلو فرش آیه کوفی تابلو فرش آیه قران سردرود تابلو فرش جل و جلال زمینه فیروزه ای تابلو فرش فرش تابلو فرش مکه و مدینه تابلو فرش وان یکاد جل و جلال تابلو فرش وان یکاد ناصری تابلو فرش شطرنج بازتابلو فرش شاعر جوان3تابلو فرش شاعر جوان تابلو فرش دختر هندی تابلو فرش دختر نقاش تابلو فرش فلامینگو-تابلو فرش شاعر جوان تابلو فرش دختر ماه تابلو فرش باغ بهشت-تابلو فرش خیابان ونیزتابلو فرش دختر خیال تابلو فرش آدم و حواتابلو فرش فوت شمع تابلو فرش گردش عصرانه تابلو فرش شام آخرخیابان ونیزتابلو فرش شکار بچه شیرتابلو فرش اسب وحشی تابلو فرش اسب در جنگل تابلو فرش فروغ امید تابلو فرش نی زن تابلو فرش رایحه دلنوازتابلو فرش رایحه دلنوازتابلو فرش ضامن آهوفرش ریزه ماهی بیجار فیروزه ای فرش زرنیم سالاری فرش پادری فرش ریزه ماهی اردبیل علی آباد2فرش ریزه ماهی لاکی اردبیل فرش ریزه ماهی میسی اردبیل فرش ریزه ماهی اردبیل-علی آباد درجه 1فرش ریزه ماهی اردبیل-12 متره فرش ریزه ماهی دوره لچک فرش کرم بوته گل رزفرش ریزه ماهی لاکی 2 اردبیل فرش ریزه ماهی زمینه کرم فرش ریزه ماهی بیجار نقشه خوی فرش ریزه ماهی لاکی اردبیل فرش خوی تابلو فرش نفیس تابلو فرش دست بافت قيمت تابلو فرش فروش تابلو فرش تابلوفرش ابريشم فرش فانتزي فرش مدرن جشنواره شهر فرش قيمت فرش فرش دست بافت دست دوم فرش دست بافت فرش نو

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree