.

.

         به فروشگاه نخ و نقشه شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل خوش آمدید                    
.

.

             
گالری تصاویر شرکت

گالری تصاویر شرکت

قسمتی از تصاویر خدمات و محصولات شرکت      
مجوزهای رسمی شرکت و سایت

مجوزهای رسمی شرکت و سایت

  شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل(9953)      این شرکت با شماره ثبت  دارای مجوزات فعالیت زیر میباشد:    
خدمات فرش و تابلو فرش

خدمات فرش و تابلو فرش

    برای ورود به بخش خدمات قاب سازی اینجا کلیک  کنید   برای ورود به بخش خدمات چله کشی اینجا کلیک  کنید
1 2 3 4 5 6 7

.

18 مرداد 1395

 

 

  

 

به فروشگاه نخ و نقشه شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل خوش آمدید

  

 

 

 

 

 

  

 

 

جهت مشاهده و سفارش نقشه تابلو فرش دستباف،نقشه تابلو فرش کامپیوتری،نخ ونقشه تابلو فرش کامپیوتری،نقشه

فرش کامپیوتری،نقشه فرش دستباف، نخ و نقشه تابلو فرش تبریز

اینجا کلیک کنید.

 


 

نخ و نقشه تخت جمشید - کد 204
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 63
تعداد رنگ: 75
ارتفاع: 400
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.710.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.910.000 ریال
 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

 

نخ و نقشه گل و گیتار - کد 350
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 350
تعداد رنگ: 79
ارتفاع: 350
عرض: 500 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.924.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.224.000 ریال

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

 

نخ و نقشه فرشته شب - کد 198
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 198
تعداد رنگ: 30
ارتفاع: 739
عرض: 520 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.494.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.294.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.294.000 ریال

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه گل در سبد و فانوس- کد 245
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 245
تعداد رنگ: 86
ارتفاع: 300
عرض: 420 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.889.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.289.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.589.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه گربه و گل - کد 222
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 222
تعداد رنگ: 41
ارتفاع: 450
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.110.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.110.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه وان یکاد فیروزه ای - کد 256
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 256
تعداد رنگ: 31
ارتفاع: 300
عرض: 550 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.810.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.010.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه مهر مادر - کد 175
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 175
تعداد رنگ: 90
ارتفاع: 558
عرض: 420 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.960.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.960.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه نی زن - کد 130
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 130
تعداد رنگ: 171
ارتفاع: 655
عرض: 917 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 8.025.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 11.325.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 9.625.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه نی زن - کد 189
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 189
تعداد رنگ: 68
ارتفاع: 700
عرض: 500 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.280.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.980.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.003.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه خانه با صفا - کد 132
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 132
تعداد رنگ: 79
ارتفاع: 405
عرض: 393 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.874.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.074.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه اسب سفید در مزرعه - کد 172
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 172
تعداد رنگ: 79
ارتفاع: 578
عرض: 445 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.174.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.224.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه کوچه بهاری - کد 319
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 319
تعداد رنگ: 73
ارتفاع: 407
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.638.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.388.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.438.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

نخ و نقشه وان یکاد مخطط - کد 348
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 348
تعداد رنگ: 89
ارتفاع: 800
عرض: 400 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.494.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.194.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.294.000 ریال

 

 جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.
همچنین میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید

 


 

logo-samandehi

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree