.

.

         به فروشگاه نخ و نقشه شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل خوش آمدید                    
.

.

             
گالری تصاویر شرکت

گالری تصاویر شرکت

قسمتی از تصاویر خدمات و محصولات شرکت      
مجوزهای رسمی شرکت و سایت

مجوزهای رسمی شرکت و سایت

  شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل(9953)      این شرکت با شماره ثبت  دارای مجوزات فعالیت زیر میباشد:    
خدمات فرش و تابلو فرش

خدمات فرش و تابلو فرش

    برای ورود به بخش خدمات قاب سازی اینجا کلیک  کنید   برای ورود به بخش خدمات چله کشی اینجا کلیک  کنید
1 2 3 4 5 6 7

طرح وان یکاد و آثار قرآنی

18 مرداد 1395

 

به فروشگاه نخ و نقشه طرح های وان یکاد و آیات قرآنی خوش آمدید

 

 

 

جهت مشاهده و سفارش نقشه تابلو فرش مذهبی،دانلود نقشه تابلو فرش وان یکاد،نقشه وان یکاد،قیمت تابلو فرش وان یکاد دستباف،تابلو فرش قرانی،

تابلوفرش مذهبی،تابلو فرش آیات قرآنی

اینجا کلیک کنید.

 


 

نخ و نقشه وان یکاد فیروزه ای - کد 256
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 256
تعداد رنگ: 31
ارتفاع: 300
عرض: 550 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.810.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.010.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد مخطط - کد 348
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 348
تعداد رنگ: 89
ارتفاع: 800
عرض: 400 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.494.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.194.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.294.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه طرح قل هوالله و کوثر - کد 258
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 258
تعداد رنگ: 19
ارتفاع: 204
عرض: 425 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.675.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 3.975.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.325.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه طرح عر عاشورا - کد 267
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 267
تعداد رنگ: 69
ارتفاع: 394
عرض: 551 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.387.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.937.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.137.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد جل جلاله - کد 271
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 271
تعداد رنگ: 33
ارتفاع: 330
عرض: 450 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.996.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.496.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.696.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد سبحان - کد 272
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 272
تعداد رنگ: 36
ارتفاع: 371
عرض: 510 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.638.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.238.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.338.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

 

نخ و نقشه وان یکاد کوفی4 - کد 254
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 254
تعداد رنگ: 38
ارتفاع: 255
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.910.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.060.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد آیه نور - کد 240
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 240
تعداد رنگ: 54
ارتفاع: 423
عرض: 855 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.494.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 7.094.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.694.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

 

نخ و نقشه طرح صلوات - کد 251
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 251
تعداد رنگ: 23
ارتفاع: 364
عرض: 520 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.531.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.031.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.331.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد طرح نامه - کد 233
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 233
تعداد رنگ: 30
ارتفاع: 550
عرض: 380 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.710.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.910.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد یا سبحان - کد 221
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 221
تعداد رنگ: 30
ارتفاع: 200
عرض: 300 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 1.016.500 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 2.016.500 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 1.566.500 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه مدینه - کد 239
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 239
تعداد رنگ: 94
ارتفاع: 511
عرض: 700 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.280.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.080.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.230.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه ووان یکاد و قل هوالله - کد 202
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 202
تعداد رنگ: 35
ارتفاع: 290
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.675.000ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.375.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.375.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

 

نخ و نقشه وان یکاد اسم اعظم - کد 276
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 276
تعداد رنگ: 45
ارتفاع: 410
عرض: 700 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 5.243.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 7.093.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 6.143.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد طرح چرم4 - کد 278
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 278
تعداد رنگ: 20
ارتفاع: 340
عرض: 700 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.387.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.187.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.278.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد و آیت الکرسی - کد 203
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 203
تعداد رنگ: 47
ارتفاع: 370
عرض: 800 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.531.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.281.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.331.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

 

نخ و نقشه وان یکاد خط نسخ - کد 212
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 212
تعداد رنگ: 14
ارتفاع: 210
عرض: 420 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 1.391.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 2.791.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 2.041.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد عرضی3 - کد 216
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 216
تعداد رنگ: 36
ارتفاع: 300
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.996.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.696.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.796.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد زمینه قرمز - کد 326
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 326
تعداد رنگ: 32
ارتفاع: 750
عرض: 330 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.274.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.274.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه سوره کوثر - کد 295
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 295
تعداد رنگ: 24
ارتفاع: 415
عرض: 276 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.568.00 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 3.968.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.218.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد زمینه تذهیب- کد 339
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 339
تعداد رنگ: 53
ارتفاع: 580
عرض: 390 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.996.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.496.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.746.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد سنگی- کد 300
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 300
تعداد رنگ: 45
ارتفاع: 234
عرض: 662 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.103.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.753.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.803.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد سطری - کد 298
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 298
تعداد رنگ: 38
ارتفاع: 270
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.810.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.010.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد مکه مدینه - کد 322
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 322
تعداد رنگ: 41
ارتفاع: 527
عرض: 705 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.110.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.110.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد جدید - کد 324
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 324
تعداد رنگ: 32
ارتفاع: 340
عرض: 750 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.274.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.274.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه آیت الکرسی - کد 341
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 341
تعداد رنگ: 63
ارتفاع: 400
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.317.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.117.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.117.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد گلدار - کد 346
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 346
تعداد رنگ: 52
ارتفاع: 1000
عرض: 522 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 5.136.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 8.336.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 6.636.00 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد گرافیکی - کد 288
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 288
تعداد رنگ: 24
ارتفاع: 560
عرض: 420 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.387.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.887.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.137.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه حضرت عباس(ع) - کد 173
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 173
تعداد رنگ: 100
ارتفاع: 745
عرض: 500 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.445.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.545.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد اسم اعظم2 - کد 284
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 284
تعداد رنگ: 31
ارتفاع: 310
عرض: 520 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.638.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.138.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.380.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد طرح چرم2 - کد 52
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 52
تعداد رنگ: 42
ارتفاع: 345
عرض: 520 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.140.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 3.640.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 2.940.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد پرگل - کد 280
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 280
تعداد رنگ: 39
ارتفاع: 300
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.124.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.224.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد جل جلاله - کد 281
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 281
تعداد رنگ: 22
ارتفاع: 220
عرض: 320 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 1.712.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 2.712.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 2.262.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه وان یکاد جدید - کد 283
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 283
تعداد رنگ: 46
ارتفاع: 340
عرض: 784 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 5.671.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 7.371.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 6.471.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد مکه مدینه الله - کد 38
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 38
تعداد رنگ: 96
ارتفاع: 410
عرض: 570 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.996.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.596.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.846.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

 

نخ و نقشه وان یکاد مکه مدینه2 - کد 36
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 36
تعداد رنگ: 37
ارتفاع: 500
عرض: 700 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.124.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.174.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه وان یکاد الله - کد 48
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 48
تعداد رنگ: 28
ارتفاع: 436
عرض: 800 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.317.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.117.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.117.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

 

 

logo-samandehi

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree