.

.

         به فروشگاه نخ و نقشه شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل خوش آمدید                    
.

.

             
گالری تصاویر شرکت

گالری تصاویر شرکت

قسمتی از تصاویر خدمات و محصولات شرکت      
مجوزهای رسمی شرکت و سایت

مجوزهای رسمی شرکت و سایت

  شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل(9953)      این شرکت با شماره ثبت  دارای مجوزات فعالیت زیر میباشد:    
خدمات فرش و تابلو فرش

خدمات فرش و تابلو فرش

    برای ورود به بخش خدمات قاب سازی اینجا کلیک  کنید   برای ورود به بخش خدمات چله کشی اینجا کلیک  کنید
1 2 3 4 5 6 7

طرح منظره

18 مرداد 1395

 

به فروشگاه نخ و نقشه طرح منظره خوش آمدید

 

 

 

جهت مشاهده و سفارش نخ و نقشه تابلو فرش منظره،تابلو فرش منظره رویایی،طرح منظره ساده،تابلو فرش منظره کوچه باغ،

قیمت تابلو فرش منظره،تابلو فرش منظره بهار،تابلو فرش طبیعت،تابلو فرش منظره و گل

اینجا کلیک کنید.

  


 نخ و نقشه منظره ی دریایی کوه - کد 316

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 316
تعداد رنگ: 66
ارتفاع: 450
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.531.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.231.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.331.000 ریال 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه رودخانه چارلز - کد 325

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 325
تعداد رنگ: 86
ارتفاع: 436
عرض: 568
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.445.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.495.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه بهاری روستا - کد 312

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 312
تعداد رنگ: 43
ارتفاع: 346
عرض: 520
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.317.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.917.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.017.000 ریال 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


نخ و نقشه منظره ی بهاری - کد 340

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش

کد کالا: 340
تعداد رنگ: 66
ارتفاع: 280
عرض: 400
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.103.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.403.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.703.0000 ریال 

  

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه منظره ی غروب - کد 13

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 13
تعداد رنگ: 87
ارتفاع: 420
عرض: 240
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.675.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 1.600.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 750.000 ریال

 

 همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه مسکو قدیم - کد 136

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 136
تعداد رنگ: 54
ارتفاع: 500
عرض: 400
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.675.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.225.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.425.000 ریال 

 

 همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


  نخ و نقشه پس از باران - کد 67

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 67
تعداد رنگ: 102
ارتفاع: 380
عرض: 530
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.710.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.910.000 ریال

 

 همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه مسیر روستایی - کد 207

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 207
تعداد رنگ: 49
ارتفاع: 360
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.910.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.010.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه زندگی روستایی - کد 206

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 206
تعداد رنگ: 89
ارتفاع: 310
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.317.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.067.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.117.000 ریال 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه مزرعه زیبا- کد 165

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 165
تعداد رنگ: 71
ارتفاع: 400
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.996.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.676.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.746.000 ریال 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه رودخانه - کد 177

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 177
تعداد رنگ: 80
ارتفاع: 350
عرض: 500
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.710.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.960.000 ریال 

 

 همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه خانه در باغ - کد 176

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 176
تعداد رنگ: 87
ارتفاع: 350
عرض: 500

قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.710.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.960.000 ریال 

 

 همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه کوچه ده - کد 174
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 174
تعداد رنگ: 66
ارتفاع: 412
عرض: 599 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.910.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.960.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

 

نخ و نقشه ویلای شخصی - کد 166
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 166
تعداد رنگ: 132
ارتفاع: 400
عرض: 600 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.531.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.231.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.281.000 ریال

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه گنار رود - کد 157
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 157
تعداد رنگ: 110
ارتفاع: 420
عرض: 630 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.959.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.709.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.809.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه منظره زیبای دهکده - کد 184
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 184
تعداد رنگ: 95
ارتفاع: 470
عرض: 700 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.601.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.451.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.451.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه فصل بهار - کد 161
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 161
تعداد رنگ: 106
ارتفاع: 350
عرض: 650 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 2.782.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.232.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.482.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه مزرعه و خانواده - کد 190
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 190
تعداد رنگ: 82
ارتفاع: 321
عرض: 700 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.910.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.010.000 ریال

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 

نخ و نقشه سورتمه در برف - کد 205
تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 205
تعداد رنگ: 93
ارتفاع: 350
عرض: 630 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.074.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.174.000 ریال
.

 

 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید. 

 

logo-samandehi

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree