.

.

         به فروشگاه نخ و نقشه شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل خوش آمدید                    
.

.

             
گالری تصاویر شرکت

گالری تصاویر شرکت

قسمتی از تصاویر خدمات و محصولات شرکت      
مجوزهای رسمی شرکت و سایت

مجوزهای رسمی شرکت و سایت

  شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل(9953)      این شرکت با شماره ثبت  دارای مجوزات فعالیت زیر میباشد:    
خدمات فرش و تابلو فرش

خدمات فرش و تابلو فرش

    برای ورود به بخش خدمات قاب سازی اینجا کلیک  کنید   برای ورود به بخش خدمات چله کشی اینجا کلیک  کنید
1 2 3 4 5 6 7

طرح حیوانات

18 مرداد 1395

 

به فروشگاه نخ و نقشه طرح حیوانات خوش آمدید

 

 

 

جهت مشاهده و سفارش نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات،نخ و نقشه طرح حیوانات،حیوانات و حیات وحش،تابلو فرش اسب،

تابلو فرش منظره

اینجا کلیک کنید.


  نخ و نقشه اسب قهوه ای - کد 224

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 224
تعداد رنگ: 73
ارتفاع: 700
عرض: 520
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.645.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.695.0000 ریال

  

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 نخ و نقشه اسب سفید در مزرعه - کد 172

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 172
تعداد رنگ: 79
ارتفاع: 578
عرض: 445
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.174.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.224.0000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


نخ و نقشه آهو در باغ - کد 170

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 170
تعداد رنگ: 97
ارتفاع: 600
عرض: 420
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.531.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.331.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.331.0000 ریال

  

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 نخ و نقشه اسب قهوه ای2 - کد 335

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 335
تعداد رنگ: 74
ارتفاع: 370
عرض: 530
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.71.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.910.0000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 نخ و نقشه اسب سفید کنار دریا - کد 116

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 116
تعداد رنگ: 68
ارتفاع: 580
عرض: 420
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.960.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.960.0000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 نخ و نقشه ببر - کد 131

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 131
تعداد رنگ: 42
ارتفاع: 419
عرض: 670
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.524.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.524.0000 ریال

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 نخ و نقشه اسب سفید - کد 303

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 303
تعداد رنگ: 36
ارتفاع: 414
عرض: 610
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.317.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.117.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.217.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 نخ و نقشه مسابقه ی اسب ها - کد 27

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 27
تعداد رنگ: 99
ارتفاع: 640
عرض: 800

قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 9.095.000ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 11.595.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 10.495.000 ریال 

 همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 نخ و نقشه مسابقه ی اسب ها - کد 305

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 305
تعداد رنگ: 64
ارتفاع: 375
عرض: 500
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.317.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.817.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.017.000 ریال 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 

 


نخ و نقشه گربه و گل - کد 222

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 222
تعداد رنگ: 41
ارتفاع: 450
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.110.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.110.000 ریال 

 

 همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


  نخ و نقشه گل و گیتار - کد 139

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 139
تعداد رنگ: 103
ارتفاع: 381
عرض: 550
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.545.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.545.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 


 

 

logo-samandehi

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree