.

.

         به فروشگاه نخ و نقشه شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل خوش آمدید                    
.

.

             
گالری تصاویر شرکت

گالری تصاویر شرکت

قسمتی از تصاویر خدمات و محصولات شرکت      
مجوزهای رسمی شرکت و سایت

مجوزهای رسمی شرکت و سایت

  شرکت تعاونی زرین بافان آرتاویل(9953)      این شرکت با شماره ثبت  دارای مجوزات فعالیت زیر میباشد:    
خدمات فرش و تابلو فرش

خدمات فرش و تابلو فرش

    برای ورود به بخش خدمات قاب سازی اینجا کلیک  کنید   برای ورود به بخش خدمات چله کشی اینجا کلیک  کنید
1 2 3 4 5 6 7

طرح آثار ایرانی

18 مرداد 1395
K2_ITEM_AUTHOR 

 

به فروشگاه نخ و نقشه طرح آثار ایرانی خوش آمدید

 

  

جهت مشاهده و سفارش نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری،نقشه فرش کامپیوتری،نقشه تابلو

فرش دستباف و نقشه تابلو فرش جدیدترین آثار ایرانی  

اینجا کلیک کنید.


 نخ و نقشه تمنای بخشایش - کد 16

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 16
تعداد رنگ: 77
ارتفاع: 872
عرض: 626
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.922.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 7.222.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 6.122.0000 ریال 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه خانه با صفا - کد 132

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 132
تعداد رنگ: 79
ارتفاع: 405
عرض: 393
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.874.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.074.0000 ریال

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه فال حافظ - کد 111

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 111
تعداد رنگ: 121
ارتفاع: 570
عرض: 424
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.295.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.495.0000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه دختران آفتاب - کد 156

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 156
تعداد رنگ: 150
ارتفاع: 739
عرض: 530
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.815.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.715.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.715.0000 ریال

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه مهر مادر - کد 175

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 175
تعداد رنگ: 90
ارتفاع: 558
عرض: 420
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.960.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.960.0000 ریال 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه بازار مسگران - کد 169

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 169
تعداد رنگ: 61
ارتفاع: 380
عرض: 569 قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.531.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.331.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.331.0000 ریال 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه ایراندخت - کد 188

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 188
تعداد رنگ: 121
ارتفاع: 647
عرض: 480
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.595.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.595.0000 ریال 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه بزم خسرو پرویز - کد214

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 2214
تعداد رنگ: 73
ارتفاع: 1294
عرض: 1708
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 25.680.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 34.680.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 29.280.000 ریال

 
همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


  نخ و نقشه تخت جمشید - کد 204

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 63
تعداد رنگ: 75
ارتفاع: 400
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.710.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.910.000 ریال 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه طرح کوروش کبیر و ماندانا2 - کد 237

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 237
تعداد رنگ: 75
ارتفاع: 600
عرض: 420
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.066.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.866.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.866.000 ریال 

 
همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


نخ و نقشه زندگی عشایر - کد 63

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 63
تعداد رنگ: 75
ارتفاع: 348
عرض: 500
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.210.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.710.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 3.910.000 ریال 

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه کوزه به دوش - کد 109

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 109
تعداد رنگ: 115
ارتفاع: 563
عرض: 410
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.424.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 4.974.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.174.000 ریال 

 
همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


نخ و نقشه ساعت - کد110

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 110
تعداد رنگ: 24
ارتفاع: 294
عرض: 202
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 1.070.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 2.02.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 1.520.000 ریال

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه دختر روستایی - کد 40

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 40
تعداد رنگ: 76
ارتفاع: 600
عرض: 450
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.545.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.545.000 ریال 

 
همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


  نخ و نقشه چشم انتظار - کد41

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 41
تعداد رنگ: 107
ارتفاع: 399
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 3.745.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 5.545.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 4.545.000 ریال 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه حمام عشایر - کد 59

 

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش کد کالا: 59
تعداد رنگ: 115
ارتفاع: 399
عرض: 600
قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.280.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 6.030.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 5.030.000 ریال

 

همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.


 نخ و نقشه کوچ عشایر - کد 61

تحویل کالا: 3 الی 5 روز بعد از ثبت سفارش

کد کالا: 16
تعداد رنگ: 77
ارتفاع: 872
عرض: 626

قیمت نخ و نقشه با پود نازک و کلفت: 4.922.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله ابریشم: 7.222.000 ریال
قیمت کل با دار قالی چله پنبه: 6.122.000 ریال

 
همچنین می توانید جهت سفارش محصول کد محصول مورد نظر را به سامانه پیامکی 5000245414 ارسال نمایید، تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

و یا میتوانید با شماره تلگرامی 09147091614 با ما در ارتباط باشید.

 

logo-samandehi

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree